header image

Virusinaktivering

Beroende på produkt, används olika metoder för att inaktivera/avlägsna eventuella virus. Virustester på givare och donationer spårar bara kända virus. Virusinaktivering är ett förebyggande steg. CPMP, Europarådet samt tyska Paul Ehrlich-institutet rekommenderar att plasmaprodukter har dubbla metoder för virusinaktivering/avlägsnande.

 

Octapharma använder sig av flera olika validerade metoder för inaktivering/avlägsnande:

  • Solvent/Detergent (SD)
  • Pastörisering (värmebehandling i lösning)
  • Värmebehandling av frystorkad slutprodukt
  • pH4
  • Nanofiltrering

 

SD-behandling inaktiverar snabbt och irreversibelt alla höljeförsedda virus, t ex HIV, hepatit B, hepatit C. Genom att förstöra lipidembranet och därmed bindningsstället för virus, förhindrar SD-metoden infektion hos målceller och in-vivo replikering. SD-behandling tillämpas för samtliga produkter med undantag av albumin, som genomgår pastörisering.

 

Pastörisering är en bred inaktiveringsmetod, som förstör DNA och RNA hos både lipidhöljeförsedda och icke- lipidhöljeförsedda virus. Under pastörisering upphettas produkterna i närvaro av stabilisatorer. Pastörisering används för virusinaktivering av albumin och som ett andra led vid produktion av atenativ® (antitrombinkoncentrat).

 

Under torrvärmebehandling inaktiveras lipidhöljeförsedda och icke- lipidhöljeförsedda virus. Octapharma använder denna behandling som ett andra inaktiveringssteg i produktionen av octanate® och wilate®.

 

Förlängd inkubering vid pH4 inaktiverar både lipidhöljeförsedda och icke- lipidhöljeförsedda virus. octagam® genomgår inkubation vid pH4 under 24 timmar.

 

Nanofiltrering är en validerad metod för avlägsning av både lipidhöljeförsedda och icke- lipidhöljeförsedda virus. Metoden används som ett andra inaktiveringssteg vid produktion av octanine-F®, nanotiv® och ocplex®.

 

 

 

Safetychain06 new safetychain12 safetychain11 safetychain10 safetychain09 safetychain08 safetychain07 safetychain06 safetychain05 safetychain04 safetychain03 safetychain02 safetychain01