header image

Intensivvård

Proteiner som används inom intensivvården

Albumin är det protein som förekommer i störst mängd i plasma. Dess främsta uppgift är att binda vatten och på så sätt upprätthålla en cirkulerande blodvolym. Vid stora blodförluster kan albumin ges för att återställa och upprätthålla blodvolymen. En annan viktig egenskap hos albumin är att transportera olika ämnen i kroppen, t ex fettsyror, hormoner och läkemedel.

Antitrombin är blodets viktigaste koagulationshämmare. Personer med brist på antitrombin kan behöva behandlas i samband med risksituationer för blodpropp, t ex vid operation eller förlossning.

Behandling med blodförtunnande medel (antivitamin K-antagonister, t ex warfarin) kan i sällsynta fall ge upphov till allvarlig blödning. Genom att tillföra protrombin-komplexkoncentrat, som innehåller koagulationsfaktorerna II, VII, IX och X, kan man snabbt behandla eller förebygga den typen av blödning.

 

Vid andra komplicerade blödningstillstånd behövs många av de faktorer som finns i plasma. Octapharmas virusinaktiverade och standardiserade plasma används bl a för att för att återställa balansen mellan koagulationsfaktorerna.