Nytt WFI-system minskar Octapharmas miljöpåverkan

Stockholm
2023-11-06
Environment
I och med att Octapharma AB i slutet av oktober driftsatt ett nytt innovativt system för kallframställning av WFI tar vi ytterligare ett stort steg i vårt hållbarhetsarbete för att minska verksamhetens miljöpåverkan.

Ny teknik minskar energiförbrukningen

Fram till den 21 oktober framställdes WFI på Octapharma med en process som krävde att vattnet först värmdes upp till 90-92 °C med hjälp av industriånga, för att sedan kylas ner till 2 °C med hjälp av sjövatten och kylmaskiner (el). Med det nya systemet framställs WFI i stället direkt från kallt kranvatten, utan behov av vare sig uppvärmning eller nedkylning, vilket är betydligt mer energieffektivt än tidigare. Dessutom innebär även vårt minskade behov av sjövatten en miljöförbättring i sig!

Hållbar produktionsökning

Den nya anläggningen för kallframställning av WFI har en kapacitet att producera 16 kubikmeter WFI per timme, vilket är dubbelt så mycket som den tidigare anläggningen - en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att öka våra produktionsvolymer.

"Eftersom vi ständigt ökar vår produktion, måste vi också öka vår WFI-kapacitet. Vi ville hitta ett sätt att göra detta på som är både miljömässigt och ekonomiskt hållbart. Därför installerade vi två parallella system för kallframställning av WFI på en gång, vilket gör det möjligt att utföra underhåll utan att behöva stoppa produktionen. Detta ger oss också en utökad WFI-kapacitet för att möta framtida behov." Kommenterar Ali Difoullous, Project Manager och delaktig i installationen av det nya WFI-systemet.

Petteri Raita, Ali Difoullous, Johan Engman

Octapharmas långsiktiga miljöarbete styrs till stor del av de miljöaspekter av väsentlig betydelse som kan kopplas till företagets verksamhet. Övergången till kallframställning av WFI i Stockholm bidrar till en signifikant minskning av både vatten- och energiförbrukning, vilket täcker in två av dessa miljöaspekter. Det är också ett positivt exempel på hur vi tack vare ett entreprenörmässigt förhållningssätt kan bidra till en hållbar läkemedelsproduktion, samtidigt som vi ökar vår produktionsvolym.