Octapharmas solcellssatsning: En investering i en hållbar framtid

Stockholm
2023-09-18
Environment
Octapharma har genomfört en betydande satsning på hållbarhet genom att installera solceller på taket på vår anläggning i Arlandastad. Solcellsinstallationen är ett av fler exempel på hur Octapharma genomför miljöförbättringar i samband med återinvesterar i verksamheten. Genom att kontinuerligt minska vår energiförbrukning och parallellt övergå till grön energi kan vi fortsätta att minska vår miljöpåverkan.

”Jag är mycket stolt över att vi nu har installerat solceller på Logistikcentrets tak i Arlandastad. En av Octapharmas fem kärnvärderingar är just hållbarhet och investeringen är ett tydligt exempel på hur vi agerar enligt organisationens värderingar. Stort tack till alla er som bidragit till detta projekt och den miljöförbättring det medför,” kommenterar Alex Scheepers, VD på Octapharma AB. 

Solcellinstallationen på Octapharmas tak har varit en omfattande process som sträckt sig över 1,5 år. Samarbetet mellan Technical Unit, leverantörer och andra som har bidragit från vår verksamhet har varit avgörande för projektets framgång.

Miljömässiga fördelar

Våra 2700 m2 solceller kan vid optimala förhållanden generera en momentan effekt på upp till 493 kWh energi, vilket motsvarar den genomsnittliga årsförbrukningen av 30 villor. Med en elproduktion på 3 MWh per dygn genererar solcellerna en normal villas kvartalsförbrukning på en enda dag. Detta gör Octapharmas Logistikcenter helt självförsörjande på el under sommarmånaderna. Under vintermånaderna, när antalet soltimmar är färre, behöver Octapharma även fortsättningsvis köpa in el från vår ordinarie leverantör.

Tekniska utmaningar och lösningar

Under installationsarbetet uppstod många tekniska utmaningar som påverkade projektets tidslinje. Anläggningen behövde anpassas utifrån olika aspekter vilket bland annat innebar ombyggnation av eldistributionssystemet och andra anpassningar för att integrera solpanelerna på taket.

”Att erhålla nödvändiga tillstånd och hantera tekniska hinder tog längre tid än vår ursprungliga tidsplan. En betydande försening uppstod även när vi behövde göra justeringar i elsystemet för att mäta vår elproduktion och konsumtion korrekt. Denna process tog tre månader och påverkade vår förmåga att fortsätta med andra delar av projektet”, kommenterar Åke Andersson, Electricity & Automation Engineer och fortsätter:

”Tack vare det goda samarbetet hittade vi lösningar på de tekniska utmaningarna och har gjort anläggningen helt självförsörjande under dagtid från och med mars 2023. Nästa steg är att välja rätt batteribank som uppfyller våra krav för att lagra överskottsel och bli självförsörjande, även under nattetid” avslutar Åke.

Framtidsplaner och hållbara åtgärder

Octapharma fortsätter investera i en ansvarsfull hållbar framtid. Exempelvis pågår redan ett projekt för att byta äldre kylmaskiner mot moderna och mer miljövänliga modeller. Företaget utreder även möjligheten att återvinna överskottsvärme från anläggningen i Hornsberg att exempelvis driva våra kylmaskiner.