”Kommunikation är inte bara att prata, det är också att lyssna”

Stockholm, Sweden
2021-01-27
Våra anställda

Att vara chef innebär inte att man måste sitta på alla svaren själv.

– Jag vill vara ett stöd och ett bollplank som gör att medarbetarna hittar en bättre lösning än jag skulle ha kommit på själv, säger inköpschefen Maria Fendell.

Maria Fendell hade lång erfarenhet både som inköpare och chef när hon började på Octapharma år 2011.

Jag var ute efter en trygg anställning på ett större företag och sökte jobbet som strategisk inköpare. Det passade min livssituation just då att inte ha ett chefsansvar. Jag ville arbeta på ett företag som hade många processer och rutiner på plats till skillnad från ett mindre företag, där ”alla gör allt” och det kanske inte finns nedskrivna processer. Jag tyckte också att det var intressant att det handlade om läkemedelstillverkning. Det känns viktigt att få arbeta i en verksamhet som innebär att man räddar liv, säger Maria.

Maria och Daniel Hallbäck, Strategic Purchaser.

​​​​​​​Tar tillvara kompetenser

Under 2016 blev Maria tillfrågad om hon ville ta nuvarande chefstjänst på Supply Chain, vilket hon tackade ja till.

– Octapharma är väldigt duktiga på att se och ta tillvara kompetens i företaget. Det är jättepositivt, säger Maria.

Hon är själv väldigt mån om att ge medarbetarna goda förutsättningar att utvecklas.

– Det roligaste är när mina medarbetare kommer in och dryftar ett problem. Jag tycker om att vara en tillgänglig chef, berättar Maria.

Inköp och hållbara samarbeten

Att arbeta med inköp är väldigt tvärfunktionellt och spänner över hela företaget.

Vi skriver avtal och gör leverantörsbedömningar och utvärderar att det stämmer överens med våra förväntningar. Vi ser till att vi är kostnadseffektiva i inköp och har hållbara samarbeten med externa parter, för att ge några exempel på vad vi gör, säger Maria.

"Jag vill se till hela människan", säger Maria.

​​​​​​​Kommunikation är a och o

Den som vänder sig till Maria kan förvänta sig mycket kommunikation.

– Jag försöker lyssna in mina medarbetare. Kommunikation är inte bara att prata, det är också att lyssna. Jag ger feedback till mina medarbetare men ber också ofta om feedback tillbaka, berättar Maria.

Som chef har hon lärt känna medarbetarna både i arbetslivet och privat.

– Jag vill se till hela människan. Det är inte så att jag frågar ut personer om deras privatliv men jag vill hitta en bra balans mellan arbete och fritid. Mina medarbetare har frihet att arbeta självständigt under ansvar. Men jag har högt ställda krav och förväntningar, det är inte bara mysigt, menar Maria.

Paulina Bumbul-Borowska besöker Maria och hennes team.

Vill få andra att prestera

Att Maria är stolt över sina medarbetare lyser lång väg.

– Det som gör mig stoltast är när jag får någon annan att prestera. När någon i min grupp har tvekat, men ändå gått utanför sin komfortzon och lyckats. Eller när vi har jobbat långsiktigt och strategiskt med att få till ett bra villkor i ett avtal som senare, när vi hamnar i en situation där vi behöver titta i avtalet, visar att vi har gjort det långsiktiga arbetet på rätt sätt, berättar Maria.

En tidigare medarbetare skickade en gång ett spontant mejl bara för att berätta att hen uppskattat Marias ledarskap och att ambitionen var att bli en chef såsom Maria. Den före detta medarbetaren tänkte ofta att ”hur skulle Maria ha gjort i detta läge”.

– Jag blev så klart otroligt rörd och stolt att hen tog sig tid att skriva detta, säger Maria.

Maria med Rebecka Dunfalk och Daniel Hallbäck - båda Strategic Purchaser.

Delegerar och visar tillit

Om medarbetarna fick beskriva Maria så tror hon att de skulle beskriva henne som väldigt öppen, att hon är bra på att delegera och att hon visar tillit.

– Om det är något ord som jag tror alla säger så är det att jag är stöttande. Jag hoppas att mina medarbetare, med mig som bollplank, själva hittar en bättre lösning än vad jag skulle hittat om jag hittat på den själv, avslutar Maria.

Sagt om Maria som chef:

”Maria har förtroende för sina medarbetare och litar på gruppens förmåga att fatta beslut, men finns också där som stöd då behov uppstår.”

”Maria är mån om att den anställdes arbetsbelastning är rimlig och hon avlastar då genom att fördela en uppgift till någon annan i gruppen.”

”Maria är alltid tillgänglig för sin personal.”

”Maria är målmedveten, inkluderande, kunnig om inköp och en bra förhandlare.”

Maria Fendell. En stöttande ledare!
Sökord

Careers