Supply Chain växlar upp för ökad leveranssäkerhet!

Stockholm, Sverige
2020-05-05
Våra anställda
Som producent av livräddande läkemedel är Octapharma starkt beroende av att säkra tillgången på såväl råvaror som skyddsutrustning. Trots de kritiska tider som just nu råder i världen har vi kunnat agera snabbfotat och med framförhållning – tack vare den strategiska inköparen Marie Strandberg.

Munskydd och plasthandskar är två exempel på varor som vanligtvis har några veckor eller månaders leveranstid från leverantörerna. Till följd av coronapandemin har dessa varor blivit högt eftertraktade i hela världen, vilket lett till att väntetiden för en leverans nu ligger på upp emot ett år. Det har ställt allt på sin spets för många branscher och företag – inte minst läkemedelsbranschen, där produkter som munskydd och plasthandskar är nödvändiga för att säkerställa kvalitetskraven av läkemedelsproduktion.

Redan i januari, några veckor innan viruset på allvar nått Sverige, började Octapharmas strategiska inköpare Marie Strandberg se över tillgången på skyddsmaterial och kritiska råvaror i företagets läkemedelsproduktion.

"Eftersom de flesta av våra leverantörer har tillverkning i Asien där viruset först bröt ut tänkte jag tidigt att det här kanske kunde bli ett problem för oss längre fram. Entreprenören i mig försökte snabbt hitta nya lösningar", berättar Marie.

Effekterna visade sig bli större än vad Marie först kunnat ana. Bland annat skulle råvaran etanol bli särskilt svårt att få tag i.

– Etanol används för att fälla ut proteiner ur blodplasman, vilket gör etanol till en av våra absolut viktigaste råvaror. Utan etanol stannar hela vår tillverkningsprocess, förklarar Marie.

I förebyggande syfte tog Marie därför kontakt med sin kontakt hos etanolleverantören Univar. Redan då kunde de berätta att fermenterad etanol, den råvara som Octapharma vanligtvis köper in, nu gick åt till tillverkning av handsprit i Europa.
– De frågade om vi kunde tänka oss syntetisk etanol istället, så jag bad att få kolla upp saken och återkomma. Vår kvalitetsavdelning utförde noga riskanalyser och en dryg vecka senare, mitt i mötet där vi beslutar om att köpa in syntetisk etanol, får vi besked från leverantören om att den fermenterade etanolen nu är helt slut.


Tack vare att Marie hade satt igång jakten på råvaror i god tid kunde Octapharma agera snabbt. Bara två dagar efter mötet växlade läkemedelsproduktionen över från fermenterad till syntetisk etanol.


– Hade det inte varit för att vi startat riskanalyserna en vecka tidigare hade vi behövt stoppa all vår produktion, säger Marie. Hon förklarar:
​​​​​​​– Skillnaden i etanol har ingen som helst påverkan på medicinerna, det handlar om att etanolen framställts på olika sätt. För oss som läkemedelstillverkare innebär det främst att vi noggrant måste dokumentera vilka råvaror vi använder.

90 dagars framförhållning
​​​​​​​

Sedan corona blev ett faktum träffas ett supply chain-team bestående av personal från inköp och materialplanerarna från Material Management för dagliga morgonmöten. Där görs en gemensam prognos för förbrukningen av material under de närmaste 90 dagarna, för att kunna fortsätta säkerställa leverans av livsuppehållande läkemedel till patienter.

– Det sätter fokus på vad som är viktigt att prioritera här och nu för att vår verksamhet ska kunna rulla på som vanligt. Utmaningen är att sådant som vanligtvis har några månaders leveranstid nu är uppe i ett år av väntetid. Det kräver extra planering, lång framförhållning och god kontakt med leverantörer, säger Marie.

I ett extraordinärt läge som nu råder har Marie extra stor nytta av att ha jobbat på Octapharma i många år – sedan 1987 närmare bestämt. Hon känner verksamheten utan och innan och är van vid att samarbeta med flera olika leverantörer.

– Vanligtvis jobbar jag mer långsiktigt med att få till bra avtal med leverantörer, men just nu handlar jobbet mer om att agera hands-on. Just nu ligger vi bra till tack vare att vi redan i januari började identifiera vilka områden som är kritiska för oss, avslutar Marie.

"Under de fyra första månaderna av 2020 har Octapharma AB totalt sett producerat lite bättre än budget - ett resultat som inte vore möjigt utan Marie och hennes kollegor på supply chain".

Sökord

Careers

Women in science

Distribution and supply chain