"Jag är glad så länge jag är en del av lösningen - än en del av problemet"

Hornsberg, Stockholm
2021-08-31
Våra anställda
Han är civilingenjör i bioteknik, har forskat på olika virus och doktorerat på Karolinska institutet.
– Under pandemin har det varit extra roligt att ha viruskunskap, säger Rasmus Gustafsson, som bland annat har hjälpt Folkhälsomyndigheten samt utvärderat ett antigentest för personalen på Octapharma.

Rasmus Gustafsson är analytisk specialist på PCR R&D på Octapharma AB. Hans roll är att hitta nya metoder för screening av virus i plasma och säkerställa att plasman är säker.

– Till produktionen köper vi in plasmaampuller från olika leverantörer. Innan vi häller ihop dem i stora tankar och gör läkemedel av plasman är det viktigt att veta att det inte finns virus i plasmaampullerna. Då måste vi ha känsliga och specifika metoder som kan hitta olika virus. Dessa metoder utvecklar vi här på PCR* R&D, förklarar Rasmus.

*PCR står för Polymerase Chain Reaction och är en metod som bygger på att man läser DNA- eller RNA-strängen hos ett virus.

Hjälper Folkhälsomyndigheten samt tar fram antigentest

Under Covid-19 har det också funnits ett samarbete med Folkhälsomyndigheten.

– Det är viktigt för mig att bidra och under pandemin har det varit extra roligt att ha en virusbakgrund. När Covid-19 kom hörde Folkhälsomyndigheten av sig och frågade om Octapharma kunde donera prover från blodgivare och då gjorde vi det. Det är en viktig del i deras arbete för att se hur viruset spritt sig. Jag har även varit med och utvärderat olika antigen-test som personalen kan screena sig med här på Octapharma, berättar Rasmus.

Rasmus har även hand om mastersstudenter som han handleder och arbetar tillsammans med. Han ger också support samt är vetenskaplig rådgivare i projekt på Octapharmas corporate-nivå.

– Mitt fokus ligger på rekombinant Faktor VIII, som är ett livsviktigt läkemedel mot blödarsjuka. Det är en ganska ovanlig sjukdom så man kan hävda att det är viktigare att arbeta mot bredare patientgrupper, men alla har rätt till en jämlik vård och jag är glad så länge jag är en del av lösningen än en del av problemet.

Dessutom producerar Octapharma många andra produkter som används brett inom sjukvården, som till exempel immunglobuliner, som är viktigt vid behandling mot autoimmunitet, menar Rasmus.

Framtidens utmaningar

Octapharma bedriver forskning i samarbete med flera olika universitet och Rasmus hoppas på ännu fler samarbeten med akademin och fler forskningsprojekt.

– Vi arbetar med ett viktigt område och producerar livräddande produkter och för livslång behandling av kroniskt sjuka patienter. Men mer forskning behövs. Det finns en stor vinst att behandla med specifika läkemedel, så att man inte felbehandlar eller övermedicinerar människor. Jag tror och hoppas att vi kan jobba mer för att hitta den optimala behandlingen för individen och exempelvis använda genetiska screeningar av patienter i framtiden. Ett läkemedel ger inte samma effekt på alla människor. Så innan man sätter in en behandling vore det jättebra om vi kunde göra ett test som visade om behandlingen verkar kunna ge effekt eller inte. Eller om behandlingen till och med kan vara skadlig, menar Rasmus.

Multikulturell arbetsplats

Rasmus har även samarbete med grupper i Frankfurt och Heidelberg där de tagit fram en ny metod för rekombinant Faktor VIII.

– Att arbeta med forskning innebär att vi behöver både drivna och lite galna uppfinnare och även personer som är intresserade av kvalitetssäkring och som kan bromsa. Octapharma är en mångfasetterad och multikulturell arbetsplats som jag uppskattar, avslutar Rasmus.

Sökord

Careers

COVID-19

Diseases & therapies