Fabians resa inom biomedicinsk teknik och Octapharmas Traineeprogram

Stockholm
2024-03-11
Våra anställda

Möt Fabian Grasser, trainee i Octapharmas Corporate Traineeprogram! Han har getts möjlighet att göra en unik karriärväg hos Octapharma, som han delar med andra trainees. Utvecklingsmöjligheter, ledarskap och expertis har stått i fokus. Han har roterat inom Octapharmas siter i Europa, lärt sig och fördjupat sig inom olika områden, allt för att formas och förbättras i sin roll som trainee inom International Production Integration. Under sin masterutbildning vid Tekniska universitetet i Wien fördjupade Fabian sina kunskaper om stamceller.  

Under sex månader arbetade Fabian i universitetskliniken vid RWTH Aachen och byggde grunden för sin masteruppsats. Hans fokus var att skapa vaskulära hudersättningar, ett exempel på det viktiga arbete som förenar vetenskap och medicin. Efter detta tillbringade Fabian ett år vid det framstående Ludwig Boltzmann-institutet, där han vidgade sina kunskaper inom det biomedicinska området. I början av 2022 erinrades Fabian företaget Octapharma, men trots att han hade hört talas om Octapharma under universitetsevenemang kändes det fortfarande avlägset – bara ett av många läkemedelsföretag i Wien…   

En betydande förändring inträffade när Fabian stötte på Octapharmas Corporate Traineeprogram. Programmet erbjöd olika positioner – och en av dem fångade Fabians intresse – International Production Integration. Att arbeta med människor från olika länder och stödja produktionsrelaterade projekt fascinerade honom. Han ansökte och fick tjänsten.   

I Octapharmas traineeprogram, har han mötts av en imponerande nivå av stöd. Programmet har noggrant varit utformat för att vara en inkubator för nya talanger, vilket ger deltagarna en mångfald av erfarenheter för både personlig och professionell tillväxt. Tillsammans med sina trainee-kollegor har Fabian inte bara etablerat starka arbetsrelationer utan delar också en gemensam hängivenhet att leverera prestationer av högsta kaliber. En kollektiv anda av excellens har präglat traineeprogrammet, som avslutas i april 2024.  

International Early Career Program (IECP) 

I och med att den nuvarande traineegruppen slutför sin programresa i april lanserar Octapharma ett om-designat ”International Early Career Program (IECP)”. Till skillnad från tidigare är Octapharmas IECP nu öppet för sökande från olika yrkesområden, inte bara från corporate-sektorn. Nu uppmuntras även nyligen anställda att ansöka (max 3 år inom företaget), vilket visar på Octapharmas engagemang att hitta och stötta våra egna talanger.  

Styrkan i det nya programmet ligger i dess välorganiserade struktur, med fördefinierade positioner av Regional Heads, General Managers och HR samt internationella rotationsplaner kopplade till rollerna. Permanenta positioner tilldelas redan från början och vi kommer följa och kontinuerligt förbättra KPI:er med hjälp av både globala och lokala HR-enheter. För blivande programdeltagare rekommenderar Fabian att omfamna möjligheten att utforska olika avdelningar och siter.

”Att ta för sig och ställa frågor är inte bara en formalitet, det måste man själv ta ansvar för. Det är en integrerad del av lärandeprocessen som ger fina insikter samt erfarenheter inför framtiden”, understryker Fabian.  

När traineeprogrammet avslutas i vår vet Fabian att en fast tjänst väntar på honom, på avdelningen för International Production Integration. Det är Fabian oerhört glad över och det är ytterligare ett steg i hans resa av lärande, hårt arbete och att kunna vara med och påverka patienters liv till det bättre.   

Nätverksbyggande och unika utmaningar 

Tack vare Octapharmas globala närvaro har Fabian haft möjlighet att resa till olika siter; som Lingolsheim, Stockholm, Heidelberg, Lachen och Frankfurt. Han har fått lära sig olika arbetsprocesser, olika sätt att kommunicera och samarbeta med människor från olika kulturer.  

”Jag uppskattade verkligen rotationerna till andra avdelningar och siter under mitt program. Det har varit upplysande. Varje rotation har exponerat mig för olika perspektiv och unika utmaningar som våra kollegor står inför. Jag har fått möjlighet att bygga upp ett starkt nätverk inom Octapharma", förklarar Fabian  

Snart går Octapharma in i en ny era av talangutveckling, i och med att det nya programmet ”International Early Career Program” börjar i oktober 2024.  

Läs mer om International Early Career Program här!

International Early Career Program

Ett tvåårigt program som riktar sig mot unga med en universitetsutbildning, som är i starten av sina karriärer. Vi tar emot ansökningar från januari till april 2024.