Maikos traineeresa: En väg av erfarenheter och skräddarsydda aktiviteter

Stockholm
2024-02-22
Våra anställda

”Octapharma är mer än bara ett jobb – det är en unik resa av utveckling”, säger Maiko Blaukopf, Corporate Trainee inom Corporate Operational Excellence.  

Med bakgrund inom livsmedelsvetenskap startade Maiko sitt traineeäventyr hos Octapharma i oktober 2022. Uppvuxen i Wien med schweiziska rötter, behärskar han franska, tyska, engelska och spanska. Detta ger Maiko en stark förmåga att samarbeta med kollegor från alla Octapharma-kontor runt om i världen. Hans språkkunskaper underlättar inte bara effektiv kommunikation, utan bidrar till härlig sammanhållning kollegor emellan. 

Maikos trainee-plan har skräddarsytts för hans kommande roll inom Corporate Operational Excellence-avdelningen, som han kommer att påbörja i maj 2024. Han kommer att ha en central roll i att forma och driva förändringar hos Octapharma för att optimera och förbättra våra operativa processer, liksom implementeringen av datarapportering.

Rollen är egentligen en dubbelroll, där han fungerar som Corporate Change Agent och Corporate Operational Excellence Data Expert. Detta innebär bland annat att arbeta med Octapharmas globala OPS (Octapharma Production System), dataanalys med skapande av rapporter och instrumentpaneler, strukturering och hantering av databaser, utbildning, samt utformning av olika transformationsystem. 

På Corporate Operational Excellence-avdelningen (OE) i Wien arbetar Maiko tillsammans med ett mångsidigt och effektivt team, bestående av hans chef Mads Andersen samt Elina Karlsson och Alexandra Hofmann. Tillsammans med lokala OE-avdelningar på våra produktionsanläggningar utgör de det så kallade "Change-teamet," som är kärnan i Octapharmas strategi för Operational Excellence (OE). En strategi som innebär effektivitetsförbättringar av våra befintliga processer och tillgångar för att säkerställa klassisk LEAN-avfallsminskning och smartare planering. Införandet av "OPS-vågor" (perioder då effektivitetsförbättringar implementeras) återspeglar Octapharmas etos av kontinuerlig förbättring. 

Traineeprogrammets välplanerade tidslinje

Maikos traineeprogram har skräddarsytts för att ge honom en optimal inlärningskurva. Programmet har inkluderat initiativ i Wien, Stockholm och Lingolsheim. Han har deltagit i flera "OPS-vågor", där han har bidragit till att implementera effektivitetsförbättringar. Han har också haft möjlighet att anpassa och dela bästa praxis mellan Octapharmas olika siter.

Maiko har regelbundet arbetat med Mads Andersen, Head of Corporate Operational Excellence, Olivier Clairotte, Chief Production Officer, och andra högre chefer. Detta har gett honom värdefulla insikter i Octapharmas verksamhet och ledarskap.

Traineeprogrammet har varit en kompass för Maiko, som har väglett honom genom en lärorik och utvecklande resa.

Programmet har haft en välplanerad tidslinje med en rad aktiviteter, bland annat:

  • Produktionsturer: Maiko har fått en inblick i Octapharmas produktionsanläggningar och processer.

  • OPS-vågor: Han har deltagit i implementeringen av effektivitetsförbättringar.

  • Regelbundna 1:1-sessioner och teammöten: Maiko har haft regelbunden kontakt med sin mentor och kollegor.

  • OPS Academies: Dessa teambyggande evenemang har främjat samarbete och lärande.

  • OPS-träningar och externa utbildningar: Maiko har vidareutvecklat sina färdigheter inom områden som MS Power Suite, QlikSense, XLPM och RCA.

Han deltog även i Octapharmas ”Development Center”, som supportteammedlem och rollspelare. Den erfarenheten visade sig vara extra användbar när det gäller att hantera situationer som ligger utanför Maikos egna expertområde.

Under Maikos dagliga arbete har hans chef Mads Anderson och mentorn Wolfgang Hofmann spelat avgörande roller. Medan Mads hanterar dagliga operationer och säkerställer transparent kommunikation, har Wolfgang väglett Maiko genom initiala steg i hans tidiga karriär. Genom regelbundna möten har vägen banats för självförverkligande, personliga utvecklingsplaner, företagskultur och nätverkande.

Gemenskapen traineer emellan  

Summits inom Octapharmas traineeprogram har fungerat som en grogrund för traineernas professionella utveckling. Utöver att förbättra färdigheter främjar de kontakter traineer emellan och ger en djupare inblick i Octapharmas kultur. Maiko betonar värdet av summits;

"De har gett oss möjligheter att bygga egna nätverk och delta i workshops. Ett exempel på detta är den senaste summiten i Stockholm, när workshopen fokuserade på hur vi kunde förbättra kommunikations- och presentationsteknik samt karriärutveckling”, berättar han.

Framtiden på Octapharma 

Det nuvarande Corporate Traineeprogrammet avslutas i april 2024. Ett nytt och utvecklat program, International Early Career Program (IECP), lanseras istället för att ta emot nya talanger.

Maikos traineeresa är ett bevis på Octapharmas engagemang att förse talanger med rätt verktyg för professionell utveckling. Med utgångspunkt i sin personliga erfarenhet ger Maiko värdefulla råd till framtida IECP-deltagare:

Lägg fokus på att utvidga och skapa ett bra nätverk av kontakter. Vi traineer är som broar mellan ”local” och ”corporate”, vi har potentialen att fungera som katalysatorer för Octapharmas framtida sammanhållning!" 

International Early Career Program

Ett tvåårigt program som riktar sig mot unga med en universitetsutbildning, som är i starten av sina karriärer. Vi tar emot ansökningar från januari till april 2024.