Immunterapi

Här använder man läkemedel med immunglobulin (IgG) för att hjälpa kroppens eget immunsystem att bekämpa infektioner eller immunmedierade sjukdomar.

IgG-immunterapi

Octapharmas engagemang i patienter som behöver IgG-immunterapi framgår tydligt av våra unika portfölj med immunglobulinprodukter där vi erbjuder olika läkemedelsformer, koncentrationer och administreringssätt för flytande, färdigberedda lösningar för sjukvårdspersonal och patienter över hela världen. 

Vem ska ha IgG-immunterapi?

IgG-immunterapi används i allmänhet till två typer av patienter: personer som har immunbrist på grund av en genetisk defekt, en bakomliggande sjukdom eller ett läkemedel som försvagar immunsystemet, och personer med en autoimmun sjukdom som innebär att ett fel i immunsystemet får kroppen att angripa sina egna vävnader.

Olika typer av immunbrist

Läkarna delar upp immunbrist i primär immunbrist (PID) och sekundär immunbrist (SID). Primär immunbrist omfattar över 350 olika sjukdomar där genetiska brister i immunsystemets celler och proteiner kan göra att immunsystemet slutar fungera, vilket gör personen mer mottaglig för infektioner än andra. Det vanligaste tecknet på primär immunbrist är en ökad mottaglighet för vanliga infektioner som öron- och bihåleinflammation, förkylning, luftrörskatarr, feber och lunginflammation. Utan behandling kan sådana infektioner bli ihållande och orsaka skador på organen. I vissa fall kan de rentav få dödlig utgång. Sekundär immunbrist orsakas av en bakomliggande sjukdom som t. ex. blodcancer, eller av behandling med läkemedel som dämpar immunsystemet och lämnar fältet fritt för infektioner.

 

Autoimmuna sjukdomar

Det finns flera autoimmuna sjukdomar som kan behandlas med IgG-immunterapi:

  • Immuntrombocytopeni (även kallad ITP) är en autoimmun sjukdom som orsakar blåmärken och ökad förekomst av inre blödningar som i vissa fall kan bli livshotande. Blödningarna uppstår på grund av att immunsystemet angriper en viss typ av celler, blodplättar, som behövs för att kontrollera blödningar.

  • Kronisk inflammatorisk demyeliniserande polyneuropati (CIDP) är en sällsynt, neurologisk immunmedierad sjukdom som drabbar det perifera nervsystemet. Om sjukdomen inte behandlas kan den leda till progressiv motorisk och sensorisk dysfunktion och permanent funktionsnedsättning.

     

Det finns även andra autoimmuna sjukdomar som Guillain-Barrés syndrom (GBS), där immunsystemet angriper nerverna, och Kawasakis sjukdom, där ett överaktivt immunförsvar orsakar inflammation i blodkärlen.

Immunmodulering med immunglobulinbehandling kan hjälpa mot dessa sjukdomar.