Datasekretesspolicy

Octapharma Nordic AB, Lars Forssells gata 23, 112 75 Stockholm (nedan “Octapharma” eller “vi” eller “oss”) respekterar individens rätt till skydd för sina personuppgifter. Denna datasekretesspolicy (“policy”) beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats.

Observera att om du söker jobb hos oss online får du separat sekretessinformation med detaljerad information om hur vi använder dina uppgifter innan du skickar in ansökan.

När du kontaktar oss via kontaktformuläret får du separat sekretessinformation med detaljerad information om hur vi använder dina uppgifter innan du skickar in formuläret.

Rapportera INTE uppgifter som rör läkemedelssäkerhet, till exempel biverkningar, via denna webbplats. Information som rör läkemedelssäkerhet ska skickas till ldsu.sweden@octapharma.se. Om du är patient kontaktar du din läkare om du får biverkningar. Läs vår sekretesspolicy om farmakovigilans om du vill rapportera biverkningar som rör läkemedelssäkerhet.

 

Insamling av uppgifter

För att kunna hantera vår webbplats på rätt sätt och kontinuerligt förbättra webbplatsens prestanda kan vi logga information och identifiera kategorier av besök efter exempelvis domännamn, webbläsartyp och version, sidor som besökts på Octapharmas webbplats och den webbadress som användaren går till efter besöket på Octapharmas webbplats. Informationen används endast i aggregerad form och alla personuppgifter är anonymiserade.

Röjande och användning av personuppgifter

Personuppgifter röjs inte till tredje parter utom i de fall den tredje parten anlitas som underleverantör för att uppfylla personens begäran om information eller för att utveckla och administrera Octapharmas webbplats.

Information om cookies

Följande cookies används på webbplatsen. Som standard lagras alla tillåtna cookies i ett år. Mer information finns nedan:

Absolut nödvändiga

Typ av cookie

Namn

Ändamål

Löper ut efter

Cookie permission

app_cookie_permission

Används för att lagra tillåtelsen att använda cookies

1 år

Matamo

mtm_cookie_consent

Detta lagras för att komma ihåg att samtycke för att lagra och använda cookies gavs av användaren.

30 år

Prestandacookies

Typ av cookie

Namn

Ändamål

Löper ut efter

Matomo

_pk_id

Detta används för att lagra detaljer om användaren, till exempel det unika besökar-ID:t.

1 år, 1 månad

Matomo

_pk_ref

Detta används för att lagra attributionsinformationen, varifrån användare initialt kom före besöket av webbplatsen.

6 månader

Matomo

_pk_ses

Detta används för att lagra ett unikt sessions-ID.

30 minuter

Matomo

_pk_cvar

Detta används för att lagra ett unikt sessions-ID.

30 minuter

Matomo

_pk_hsr

Detta används för att lagra ett unikt sessions-ID.

30 minuter

Matomo

_pk_testcookie

Detta används för att kontrollera om besökarens webbläsare stödjer cookies.

Session

Matomo

Matomo_sessid

Detta används för att lagra ett unikt sessions-ID.

Session

Om du aktivt ändrar inställningarna för att tillåta prestandacookies, ger du ditt samtycke till att Matomo samlar in information om hur du använder och navigerar på vår webbplats. Under denna process kommer din IP-adress att anonymiseras. Vi använder denna information för att förbättra användarupplevelsen för alla besökare på vår hemsida.

Funktionscookies

Typ av cookie

Namn

Ändamål

Visade meddelanden

app_displayed_notification_types

Lagrar typer av meddelanden som redan visats, så att vi inte längre visar dem.

Målgrupp

app_target_group

Lagrar den målgrupp som valts av användaren.

Besökta sidor

app_visited_pages

Lagrar sidor som besöks av användaren för att förbättra assistentens innehållsrekommendationer.

Tredjepartcookies

Typ av cookie

Namn

Ändamål

Löper ut efter

Vimeo

player; vuid

För att visa och leverera videor använder Octapharma sig av Vimeo, en webbplats för videodelning. Den inbäddade Vimeo-spelaren använder dessa cookies för att kontrollera om vissa funktioner eller preferenser har valts av användaren. För att ta reda på mer om hur varje cookie används, se Vimeos Cookie List. Mer information finns på Vimeos integritetspolicy (länk nedan).

2 år

Youtube

SIDCC; _Secure-3PAPISID; _Secure-APISID; _Secure-SSID; APISID; _Secure-HSID; SAPIDID; _Secure-3PSID; SID; _Secure-3PSIDCC; HSID; SSID; 1P_JAR; DV; NID; SEARCH_SAMESITE; ANID; CONSENT

För att visa och leverera videor använder Octapharma Youtube, en webbplats för videodelning. Mer information om Youtubes cookiepolicy finns under länkarna nedan.

1 tim - 18 år

Ytterligare information om cookies

Cookies är små datafiler som en webbplats kan överföra till en användares webbläsare. Cookies kan ligga kvar i datorn när du lämnar webbplatsen, men du kan ta bort dem manuellt i de flesta webbläsare. De flesta webbläsare är förinställda på att ta emot cookies. En del cookies lagrar data endast under den tid du vistas på webbplatsen. De kallas sessionscookies och ligger inte kvar på datorn när du har lämnat webbplatsen.

Om du föredrar att inte ta emot cookies kan du ställa in din webbläsare på att vägra ta emot cookies eller varna dig när cookies används. De flesta delar av webbplatsen fungerar även om du inaktiverar cookies i webbläsarens inställningar.

När du besöker denna webbplats med en webbläsare som använder standardinställningarna och accepterar cookies, samtycker du till att cookies lagras på din dator. Om du inte vill att det ska ske, kan du inaktivera cookies i inställningarna i din webbläsare. Du kan läsa mer om cookies, inklusive hur du ser vilka cookies som placerats på enheten och hur du kan hantera och ta bort dem på www.aboutcookies.org

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till alla dina personuppgifter som vi samlar in online. Du kan också kräva att dina personuppgifter tas bort om inte tillämpliga lagar och bestämmelser tvingar oss att lagra dina personuppgifter.

Du kan begära att få veta vilka uppgifter vi lagrar/behandlar om dig. Dessutom har du rätt att få personuppgifter blockerade eller borttagna, att invända mot behandlingen av dina uppgifter, att få felaktiga uppgifter korrigerade och att få dina uppgifter överförda till en tredje part.

Du kan korrigera faktafel i dina personuppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande som på ett trovärdigt sätt visar felet. Du har också rätt att begära att få felaktiga personuppgifter korrigerade.

För att skydda din integritet och säkerhet vidtar vi rimliga åtgärder för att verifiera din identitet innan vi gör korrigeringar. Om du har frågor eller funderingar om dessa sekretessregler eller vill att vi tar bort dina personuppgifter från vår databas, skicka ett e-postmeddelande till gdpr@octapharma.se.

Du har också rätt att klaga hos din datatillsynsmyndighet i tillämpliga fall.

Vi kan när som helst uppdatera eller ändra denna policy genom att publicera den ändrade policyn på webbplatsen.