Social Media Community Guidelines

Octapharma Nordic AB

Officiella sociala mediekonton för "Octapharma Gruppen" är avsedda för en global publik. Vänligen läs våra riktlinjer noggrant.

Vi ser fram emot att interagera med er och dela uppdateringar om vårt företag. Vi arbetar inom en reglerad bransch, vilket innebär att det finns begränsningar för vår interaktion på Sociala Medier. Vi kan inte delta i diskussioner om våra produkter eller andra företags produkter. Vi kan heller inte diskutera behandlingsalternativ.

 • Våra svenska sociala medier-konton ger inte ut information om donatorer eller våra donatorcenter i USA och Tyskland.

 • Vi kan inte garantera svar på @nämnanden och/eller svar, direkta meddelanden och är inte ansvariga för ändrat innehåll genom delningar/retweets av andra användare.

 • Social media är inte avsedd för att rapportera biverkningar av Octapharmas produkter eller någon annan företags produkt, och är inte heller avsedd att utgöra eller ersätta medicinsk rådgivning.

 • Vänligen RAPPORTERA INTE information relaterad till läkemedelssäkerhet, såsom biverkningar, via sociala medier. Information relaterad till läkemedelssäkerhet ska rapporteras till safetyreporting@octapharma.com. Om du är patient, kontakta din läkare vid biverkningar. Förhåll dig till sekretesspolicy för farmakovigilansdata om du rapporterar händelser relaterade till läkemedelssäkerhet.

 • Octapharma Nordic AB förbehåller sig rätten att ta bort inlägg eller innehåll som vi anser olämpligt, främjande, olagligt, förnedrande, hotande, förtal, svärande, pornografiskt eller obscen eller något material som kan anses utgöra ett brott och resultera i överträdelser av lagen eller läkemedelsreglerna.

 • Vi förbehåller oss rätten att ta bort eller svara på inlägg efter egen bedömningsförmåga, då vi inte kan förutse varje situation. Vid olämpligt innehåll kommer vi att agera för att säkerställa att webbplatsen inte störs och att integriteten hos webbplatsen inte missbrukas.

 • Vi förbehåller oss rätten att blockera andra användare och avsluta konton när som helst.

 • Våra konton kan uppdateras när som helst, då vi förbehåller oss rätten, efter egen bedömning, att ändra våra social-media-riktlinjer. Din användning av någon av våra social-media-sidor indikerar ditt godkännande av dessa villkor, inklusive eventuella framtida revideringar.

 • Octapharma Nordic AB ansvarar inte för och kontrollerar inte tredjeparts kommentarer, kommunikation eller erbjudanden (användargenererat innehåll) på våra svenska social-mediakonton..

 • Vårt företagsspråk på våra svenska konton är svenska, vilket innebär att vi förbehåller oss rätten att inte svara på kommentarer som inte är på svenska.

 • Om du delar personlig information om andra människor företräder du att du har behörighet att göra detta lagligt och att låta oss använda informationen.

 • Vi kan använda tredjepartsleverantörer för att hjälpa oss hantera kommentarer och direkta meddelanden. Det innebär att dessa leverantörer skulle ha tillgång till all personlig information du delar med oss. Sådana tredjepartsleverantörer är avtalsenligt ålagda att säkerställa en adekvat skyddsnivå och säkerheten för din personliga information. Observera att varje plattform också har tillgång till information du delar med oss via deras plattform. För mer information, läs deras egna integritetspolicy.

För mer information, vänligen besök octapharma.se

© 2023. Octapharma Nordic AB. All rights reserved.