Om oss

Våra fem värderingar – ägarskap, integritet, ledarskap, hållbarhet och entreprenörskap styr vår patientorienterade företagskultur.

Vilka vi är

Vi är det största privatägda och fristående företaget i världen inom plasmafraktionering. Våra läkemedel består av högkvalitativa humana proteiner utvunna ur blodplasma eller med hjälp av rekombinant DNA-teknik.

Sjukdomar och behandlingar

Vi utvecklar och tillverkar läkemedel för patienter inom tre behandlingsområden: hematologi, immunterapi och intensivvård.

Forskning och utveckling

Vi utför preklinisk och klinisk forskning för att ta fram nya läkemedel och se till att de är säkra att använda. Under 2018 investerade vi 87 miljoner euro i vårt forsknings- och utvecklingsarbete.

Här finns vi

Vi har kontor i 31 länder och våra läkemedel hjälper människor i 118 länder världen över. Vi har sju FoU-anläggningar och sex produktionsanläggningar i Europa och Nordamerika.