PMO

PMO

Projekt Management Office (PMO) är en supportenhet som tillhandahåller infrastruktur, kompetens och input som behövs för effektiv program- och portföljhantering av investeringsprojekt.

Dessutom ansvarar PMO för nödvändiga strukturer, det vill säga projektledningsmetodik såsom OctaXLPM samt projektledningssystemet Planisware, coaching för Projektledare samt ansvarar för kunskapshantering.