Våra avdelningar

Vi arbetar med allt från läkemedelstillverkning, teknik, kvalitetssäkring, supply chain, marknadsföring, försäljning och ekonomi.

Production Unit

Produktionen av läkemedel vid vår tillverkningsenhet i Stockholm pågår 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan.

Supply Chain

Supply Chains uppgift är enkelt beskrivet att styra materialflödet genom hela företaget, att se till så att rätt vara med rätt kvalité finns på rätt plats i rätt tid.

Quality Unit

Quality Unit har ett övergripande ansvar för kvalitetskontroll och kvalitetssäkring av våra läkemedel – allt i syfte att garantera våra patienters säkerhet och välmående.

Technical Unit

Ett produktionsstopp orsakat av tekniskt fel är både kostsamt och problematiskt. Technical Unit ansvarar för att vår produktionsanläggning, byggnader och övrig utrustning finns på plats och fungerar som de ska.

Human Resources

Human Resources säkerställer att våra kollegor och övrig organisation samverkar effektivt i vårt gemensamma arbete mot vår vision.

Finance & IT

Finance's övergripande ansvar är att säkerställa en långsiktig hållbar finansiell utveckling. IT levererar infrastruktur, nätverk och kommunikation samt säkerställer driften av system inom vår produktion

Sales & Marketing

På Sales and Marketing ser vi till att våra läkemedel når patienter och att de används på rätt sätt.

PMO

Projekt Management Office (PMO) är en supportenhet som tillhandahåller infrastruktur, kompetens och input som behövs för effektiv program- och portföljhantering av investeringsprojekt.