header image

Farmakovigilans

Farmakovigilans innebär en övervakningsprocess av kvalitet, säkerhet och effektivitet hos registrerade läkemedel.

 

Octapharma har ett effektivt system för att samla in, utvärdera och rapportera information om misstänkta biverkningar till myndigheter

 

Företaget genomför också flera kliniska farmakovigilansstudier för att få en omfattande bild av produkternas kliniska säkerhet och effektivitet.

Safetychain12 new safetychain01 safetychain02 safetychain03 safetychain04 safetychain05 safetychain06 safetychain07 safetychain08 safetychain09 safetychain10 safetychain11 safetychain12