header image

Genmodifierade mikroorganismer (GMM)

En viss typ av process innebär odling och rening av proteiner ur genmodifierade mikroorganismer. Denna anmälningspliktiga verksamhet innebär att processutformningen är noggrant reglerad. De humana celler som företaget använder kan inte överleva utanför tillverkningsprocessen eller spridas i en aktiv form till omgivande miljö. Avfallshanteringen i de processerna sker kontrollerat och slutet vilket innebär att avfallet innesluts och transporteras för förbränning på återvinningscentral eller oskadliggörs innan det tillförs processavloppet.

 

Externa och interna ljudnivåer

Företaget arbetar aktivt med att sänka både interna och externa ljudnivåer. Vid upphandling av till exempel tillverkningsutrustning ställs krav på ljudnivåer, och åtgärder har genomförts på processutrustning och ventilationssystem för att reducera och kontrollera externt ljud.

 

De externa ljudnivåerna understiger de nivåer som uppsatts av myndigheten i gällande produktionstillstånd. Den emitterade ljudnivån är väsentligt lägre än buller från intilliggande verksamheter såsom Essingeleden.

 

Övrigt miljöarbete

 

Vi samarbetar med Natur & Miljöboken, ett miljökompetensinitiativ som riktar sig mot skolbarn i skolår 4-6.

 

  

Tillbaka

Vi är med och ser till att elever och lärare i skolår 4 till 6 på Kungsholmen får ett inspirerande läromedel att arbeta med.