header image

Om Octapharma

Läkemedelsföretaget Octapharma är ett svenskt, familjeägt företag och en av de största aktörerna på den internationella marknaden för proteinbaserade läkemedel. Företaget, som grundades 1983,  har idag drygt 7.100 anställda i 50 länder. År 2018 var omsättningen ca 1,8 miljarder Euro.


Huvudkontoret ligger i Lachen, Schweiz.

 

Octapharma driver moderna produktionsanläggningar i Österrike, Sverige, Frankrike och Tyskland. Dessutom ingår en mindre anläggning i Mexiko. Totalt bearbetas nästan 5,9 miljoner liter blodplasma i företagets fabriker varje år. Blodplasman köps från välkontrollerade blod- och plasmacentraler i främst USA, Tyskland, Österrike och Sverige. Octapharma driver också egna plasmacentraler i både USA och Europa.

 

Octapharmas läkemedel finns tillgängliga i mer än 100 länder över hela världen. Företaget har egna försäljningsorganisationer i ett 50 länder, i andra arbetar vi genom försäljningsagenter och distributörer. 
 

Forskning och utveckling bedrivs i Österrike och Tyskland. 

 


Hösten 2015 lanserade Octapharma en film: ”Octapharma: a human adventure”. Filmen vill lyfta fram vår vision att tillhandahålla nya lösningar som förbättrar människors hälsa och liv. Huvudkaraktären i filmen är en patient som ger sig ut på äventyr, vilket är möjligt för honom tack vare behandling med Octapharmas läkemedel.

Se filmen här.