header image

Octapharma i Sverige

Octapharma är Nordens enda tillverkare av plasmabaserade läkemedel. Vi har vårt ursprung i det svenska läkemedelsföretaget Kabi med mer än 60 års erfarenhet av forskning, tillverkning och försäljning av plasmabaserade och genteknologiskt framställda proteinläkemedel. Vår fabrik och vårt huvudkontor ligger på Kungsholmen i Stockholm. Vi är ca 800 anställda.

 

Sedan Octapharma övertog verksamheten från Biovitrum år 2002 har stora investeringar gjorts, vilket medfört en kraftig expansion av tillverkningskapacitet och marknadsförings-resurser. Idag bearbetas mer än 2.500 000 liter blodplasma årligen i Stockholmsfabriken, varav mer än 100.000 liter kommer från de svenska blodcentralerna. 

 

Produktionsanläggningen i Stockholm är unik inom Octapharma-gruppen eftersom det är den enda anläggningen där den rekombinanta FVIII-produkten, framställd ur en mänsklig cellinje, produceras. Det är också i Stockholm som all Octapharmas NAT-testning av inkommande plasma äger rum.

2009 förvärvade Octapharma den del som idag återstår av forna Stora Bryggeriet, som uppfördes 1892 i Hornsberg. Byggnaden har renoverats både utvändigt och invändigt och är idag k-märkt. Huset har en spännande konstruktion som speglar den gamla verksamheten och miljön. Byggnaden inrymmer idag logistikfunktioner, kontors- och konferensutrymmen samt personalmatsal.

Vi har producerat en informationsbroschyr - Octapharma Magazine om Octapharmas svenska verksamhet. Vill du beställa ditt eget ex, skicka gärna ett email till Per Eriksson, Octapharma Nordic.

 

Läs mer om den svenska plasmaverksamhetens historia.