header image

Immunmodulering

Somliga sjukdomar orsakas helt eller delvis av immunologiska mekanismer. Hos vissa personer råder obalans i immunförsvaret, vilket exempelvis kan leda till ökad risk för blödningar (t ex idiopatisk trombocytopen purpura, ITP).

 

En obalans i immunförsvaret kan även orsaka specifika sjukdomar som ger upphov till inflammationer i kroppens nerver eller organ (t ex vid Guillain-Barrés sjukdom).

 

Dessa sjukdomstillstånd kallas med ett gemensamt begrepp autoimmuna sjukdomar och innebär att immunsystemet felaktigt uppfattar den egna kroppens vävnader (t ex nervceller) som främmande och därför angriper och förstör dem.

 

Det är ännu ej helt klarlagt hur tillförseln av immunglobuliner i dessa fall påverkar det felaktiga immunförsvaret. Troligen är det dock ett flertal mekanismer som samverkar för att neutralisera och reglera det felaktiga immunförsvaret och på så sätt återupprätta immunologisk balans. Denna typ av behandling kallas immunmodulering.

Läs mer om Rh-immunisering och Primär immunbrist