header image

Primär immunbrist

Om en person har brist på eget immunglobulin (dvs antikroppar) kallas detta att man har en immunbrist. Detta gör att immunsystemet inte fungerar som det ska och personen blir extra känslig för infektioner. Det finns många typer av immunbristsjukdomar. De delas huvudsakligen in i "primära" och "sekundära". Primär immunbrist innebär att sjukdomen är medfödd medan sekundär immunbrist utvecklas efter medicinering eller till följd av annan sjukdom.

 

Immunbristsjukdomar kan behandlas genom att man regelbundet ger immunglobuliner och på så sätt tillför de antikroppar som saknas i kroppen. Målet med behandlingen är att hjälpa immunsystemet att fungera korrekt och därigenom öka kroppens motståndskraft mot infektioner, samt göra dessa mindre långlivade och allvarliga.

 

Extern länk till Primär Immunbrist Organisationen, PIO - en organisation för personer med primär immunbrist, deras anhöriga och andra intresserade.

Läs mer om Immunmodulering och Rh-immunisering.