Finance & IT

Finance

Finance övergripande ansvar är att säkerställa en långsiktig hållbar finansiell utveckling. Budgetering och uppföljning av den samma utgör verksamhetens kärna. Men även redovisning, ekonomisk styrning, uppföljning och analys av både vår produktionsenhet och den lokala försäljningsorganisationen är viktiga uppgifter. Ekonomiavdelningen är uppdelad på Accounting och Controlling.

IT

IT-avdelningen säkerställer att våra IT-lösningar fungerar och uppfyller verksamhetens krav. Avdelningen ansvarar bland annat för drift och support av IT-infrastruktur, applikationer och telefoni.