Human Resources

Human Resources säkerställer att våra kollegor och övrig organisation samverkar effektivt i vårt gemensamma arbete mot vår vision.

Det gör man bland annat genom att utveckla personalrelaterade processer och stödja övrig organisation i frågor som rekrytering, lön, personalförmåner, arbetsmiljö, successionsplanering, kompetens- och talangutveckling.