Human Resources

Rekrytering, lön, personalförmåner, arbetsmiljö, successionsplanering, kompetens- & talangutveckling

Human Resources säkerställer att våra kollegor och övrig organisation samverkar effektivt i vårt gemensamma arbete mot vår vision.

Det gör man bland annat genom att utveckla personalrelaterade processer och stödja övrig organisation i frågor som rekrytering, lön, personalförmåner, arbetsmiljö, successionsplanering, kompetens- & talangutveckling.​​

SHE: Safety, Health, Environment

SHE är Octapharmas organisation för Arbetsmiljö, Säkerhet och Miljö. Vi arbetar proaktivt, samlar och ökar fokus för att vara en tydlig supportfunktion.

SHE-organisationen är uppdelad i tre olika kompetensområden: ​​​​​

  • Organisatorisk & Social Arbetsmiljö (OSA), Rehabilitering & Hälsa/Friskvård

  • Fysisk Arbetsmiljö, Brand och Säkerhet

  • Yttre miljö och Kemikalier

Se filmen om oss!

We are Octapharma är den första filmen i en serie där vi följer våra medarbetares berättelser om arbets- och vardagsliv, passioner och drivkrafter.

Familjeägandet ligger till grund för allt, men det som driver Octapharma framåt är den familjära stämningen där människor från olika bakgrunder trivs och utvecklas tillsammans.