Human Resources

Human Resources säkerställer att våra kollegor och övrig organisation samverkar effektivt i vårt gemensamma arbete mot vår vision.

Det gör man bland annat genom att utveckla personalrelaterade processer och stödja övrig organisation i frågor som rekrytering, lön, personalförmåner, arbetsmiljö, successionsplanering, kompetens- och talangutveckling.

Se filmen om oss!

We are Octapharma är den första filmen i en serie där vi följer våra medarbetares berättelser om arbets- och vardagsliv, passioner och drivkrafter.

Familjeägandet ligger till grund för allt, men det som driver Octapharma framåt är den familjära stämningen där människor från olika bakgrunder trivs och utvecklas tillsammans.