Production Unit

Plasmabaserad läkemedelstillverkning

Produktionen av läkemedel vid vår tillverkningsenhet i Stockholm pågår 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Vi investerar kontinuerligt i vår produktion vilket har medfört en kraftig modernisering och expansion av vår tillverkningskapacitet de senaste åren. I dagsläget bearbetas ca 2 800 000 liter blodplasma årligen i Stockholmsfabriken och ytterligare ambitioner om ökad produktionsvolym finns.

Production Unit består av fem avdelningar: Fractionation, Pharmaceutical Production, Biopharmaceutical Production, Octaplas Production & Operation Support.

Lär mer här

Rekombinant läkemedelstillverkning

Produktionsanläggningen i Stockholm är unik inom koncernen eftersom det är här vi tillverkar vår rekombinanta FVIII-produkt som framställs med hjälp av DNA-teknik från en mänsklig cellinje.

Vårt rekombinanta faktor VIII koncentrat används för behandling och profylax av blödning hos patienter i alla åldrar med hemofili A.

Läs mer här

”Det bästa med jobbet är sammanhållningen & stämningen”

Julia Karlsson och Pajam Rastegar arbetar båda som läkemedelstekniker. Deras arbetsplats ligger på Kungsholmen i Stockholm, men de läkemedel de tillverkar används för att rädda liv över hela världen.

- Alla dagar ser olika ut och man upptäcker nya saker hela tiden. Det är inte förrän man kommer till sitt skift som man vet exakt hur arbetspasset kan se ut. Men en sak man kan vara säker på - det är att vi alltid hjälps åt och att det är jättebra sammanhållning, berättar Pajam.

Se filmen & läs hela artikeln

Dubblad produktionskapacitet - mot alla odds!

Se filmen om hur teamet på Production Units rekombinanta avdelning, som trots oförutsedda utmaningar kopplade till rådande coronapandemin, har kunnat fullfölja sin plan, vilket innebär en ökad leveranssäkerhet för ett växande patientbehov.

– Känslan sista dagen var helt fantastisk, vi hade lyckats med något historiskt. Det här är ett bevis på att Octapharma ABs värderingar om att ställa upp när det verkligen gäller är en naturlig del av vårt förhållningssätt. Jag är otroligt glad och stolt över att få vara en del av det här teamet, säger Almir Kapidizic gruppchef på Biopharmaceutical Production/rening.

Se filmen & läs hela artikeln

Vissa beslut är enklare än andra. Fråga bara Alma Torokoff.

Hon bestämde sig för att tacka ja till tjänsten hos Octapharma – redan innan arbetsintervjun.

– Jag var lite tidig, gick ner till strandpromenaden och föll direkt: ”Wow, tänk att jobba här och kunna käka lunch precis vid vattnet”, säger processteknikern.

Som processtekniker på Biopharmaceuticals-avdelningen (BIO) ansvarar Alma främst för att odla upp celler – en viktig komponent i framställningen av läkemedel mot blödarsjuka. I hennes arbetsuppgifter ingår även provtagning och analys av odlingarna, bevakning av processerna i framställningen av celler samt dokumentation.

Se filmen & läs hela artikeln

"Jag utvecklas fortfarande efter 20 år inom företaget"

Petra Löfgren började som asepttekniker på ”fyllningen”, där läkemedlen i steril miljö bereds och fylls på i behållarna. Idag är hon skiftledare på Large Volume Parenterals (LVP) med ansvar för ett av fem team som går 24-timmarsskift i fabriken alla årets dagar.

– Man kan absolut säga att jag jobbat mig upp (skratt). Sedan tycker jag det är jättebra att det finns utvecklingsmöjligheter och chans att gå internutbildningar. Jag hade inte velat jobba med exakt samma sak i 20 år. Variation är väldigt viktigt för mig, säger Petra.

Se filmen & läs hela artikeln