Production Unit

Produktionen av läkemedel vid vår tillverkningsenhet i Stockholm pågår 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Vi investerar kontinuerligt i vår produktion vilket har medfört en kraftig modernisering och expansion av vår tillverkningskapacitet de senaste åren. I dagsläget bearbetas ca 2 800 000 liter blodplasma årligen i Stockholmsfabriken och ytterligare ambitioner om ökad produktionsvolym finns.

Produktionsanläggningen i Stockholm är unik inom koncernen eftersom det är här vi tillverkar vår rekombinanta FVIII-produkt som framställs med hjälp av DNA-teknik från en mänsklig cellinje. Production Unit består av fem avdelningar: Fractionation, Pharmaceutical Production, Biopharmaceutical Production, Octaplas Production och Operation Support.