Production Unit

Produktionen av läkemedel vid vår tillverkningsenhet i Stockholm pågår 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Vi investerar kontinuerligt i vår produktion vilket har medfört en kraftig modernisering och expansion av vår tillverkningskapacitet de senaste åren. I dagsläget bearbetas ca 2 800 000 liter blodplasma årligen i Stockholmsfabriken och ytterligare ambitioner om ökad produktionsvolym finns.

Produktionsanläggningen i Stockholm är unik inom koncernen eftersom det är här vi tillverkar vår rekombinanta FVIII-produkt som framställs med hjälp av DNA-teknik från en mänsklig cellinje. Production Unit består av fem avdelningar: Fractionation, Pharmaceutical Production, Biopharmaceutical Production, Octaplas Production och Operation Support.

Dubblad produktionskapacitet - mot alla odds!

Se filmen om hur teamet på Production Units rekombinanta avdelning, som trots oförutsedda utmaningar kopplade till rådande coronapandemin, har kunnat fullfölja sin plan, vilket innebär en ökad leveranssäkerhet för ett växande patientbehov.

– Känslan sista dagen var helt fantastisk, vi hade lyckats med något historiskt. Det här är ett bevis på att Octapharma ABs värderingar om att ställa upp när det verkligen gäller är en naturlig del av vårt förhållningssätt. Jag är otroligt glad och stolt över att få vara en del av det här teamet, säger Almir Kapidizic gruppchef på Biopharmaceutical Production/rening.