Sales & Marketing

Kreativitet och möjligheter

På Sales and Marketing ser vi till att våra läkemedel når patienter och att de används på rätt sätt.

Våra marknadsaktiviteter syftar i stor utsträckning till att samarbeta med läkare, sjuksköterskor och patientföreningar för att förbättra behandlingen av nya och befintliga patienter. Det gör vi bland annat genom att genomföra utbildningar och stödja kliniska studier samt tillhandahålla olika typer av tjänster som främjar rätt användning av våra produkter.

@octapharma-sweden

Lär känna oss bättre!

På LinkedIn får du träffa våra medarbetare, engagera dig i events & fira våra milstolpar. Vi bjuder in till interaktion & intressant läsning om allt från det gamla ölbryggeriet, anno 1892 (som vi idag arbetar i) till skapandet av biokemisk historia.

Besök oss på Linkedin

Se filmen om oss!

We are Octapharma är den första filmen i en serie där vi följer våra medarbetares berättelser om arbets- och vardagsliv, passioner och drivkrafter.

Familjeägandet ligger till grund för allt, men det som driver Octapharma framåt är den familjära stämningen där människor från olika bakgrunder trivs och utvecklas tillsammans.