Sales & Marketing

På Sales and Marketing ser vi till att våra läkemedel når patienter och att de används på rätt sätt.

Våra marknadsaktiviteter syftar i stor utsträckning till att samarbeta med läkare, sjuksköterskor och patientföreningar för att förbättra behandlingen av nya och befintliga patienter. Det gör vi bland annat genom att genomföra utbildningar och stödja kliniska studier samt tillhandahålla olika typer av tjänster som främjar rätt användning av våra produkter.