Technical Unit

Ett produktionsstopp orsakat av tekniskt fel är både kostsamt och problematiskt. Technical Unit ansvarar för att vår produktionsanläggning, byggnader och övrig utrustning finns på plats och fungerar som de ska.

Technical Units huvudsakliga uppgift är att genomföra förebyggande service eller snabbt åtgärda fel när de uppstår. Funktionen är därför helt avgörande för att vår verksamhet ska fungera på ett hållbart sätt. Andra viktiga frågor för vår teknikfunktion är exempelvis, projektledning, miljöarbete, anläggningssäkerhet samt att långsiktigt utveckla siten.

Technical Unit är organiserat i avdelningarna Engineering, Maintenance, Facility & Utilities, Automation och Metrology.