Technical Unit

Engineering, Maintenance, Facility & Utilities, Automation & Metrology

Technical Unit är organiserat i avdelningarna Engineering, Maintenance, Facility & Utilities, Automation & Metrology.

Ett produktionsstopp orsakat av tekniskt fel är både kostsamt och problematiskt. Technical Unit ansvarar för att vår produktionsanläggning, byggnader och övrig utrustning finns på plats och fungerar som de ska.

Technical Units huvudsakliga uppgift är att genomföra förebyggande service eller snabbt åtgärda fel när de uppstår. Funktionen är därför helt avgörande för att vår verksamhet ska fungera på ett hållbart sätt. Andra viktiga frågor för vår teknikfunktion är exempelvis, projektledning, miljöarbete, anläggningssäkerhet samt att långsiktigt utveckla siten.

Plötsligt stannar maskinen som sätter på gummiproppar på flaskorna i fabriken...

Åke Anderssons team kallas dit för att blixtsnabbt få igång den igen! Åke, som är el- & automationsingenjör, gillar när det är tempo, lite press och man måste lösa problem.

Just långsiktighet och hållbarhet är ett perspektiv, som Åke försöker hålla i sin dagliga yrkesutövning:

- Vi bygger lösningar som ska hålla 20–30 år. Säg att vi utvecklar ett nytt styrsystem, då måste vi både tänka på hur systemet ska funka så länge, men också att framtidens operatör förstår hur det funkar. Och då måste man ha ett tänk kring hur man utbildar operatörer. Det är sådana frågor jag brinner för.

Se filmen & läs hela artikeln