• Svenskt, familjeägt och globalt

Aktuellt

16.04.2019
Octapharma-gruppen redovisar ett starkt resultat för 2018 - Press Release

Wolfgang Marguerre, Octapharmas styrelseordförande och VD Intäkter på 1,8 miljarder Euro och ett ...

Välkommen till Octapharma i Sverige!

Octapharma är ett svenskt, familjeägt företag och en av de största aktörerna på den internationella plasmamarknaden. I Sverige har Octapharma sitt ursprung i Kabi med mer än 60 års erfarenhet av forskning, tillverkning och försäljning av plasma-baserade och rekombinanta protein-läkemedel. Produkterna används huvudsakligen inom tre behandlings-områden: blödarsjuka, intensivvård och sjukdomar i immunförsvaret.

Octapharmas mission statement är : For the safe and optimal use of human proteins