Quality Unit

Kvalitetskontroll & kvalitetssäkring

Quality Unit har ett övergripande ansvar för kvalitetskontroll och kvalitetssäkring av våra läkemedel – allt i syfte att garantera våra patienters säkerhet och välmående.

Tillverkning av biologiska läkemedel som injiceras direkt i patientens ven, eller subkutant i underhudsfettet, medför extra höga kvalitetskrav. Vi har strikta regelverk att följa, ett omfattande system för kvalitetssäkring samt blir regelbundet inspekterade av myndigheter. Vår kvalitetsenhet arbetar tillsammans med övriga funktioner med kvalitetsfrågor relaterat till allt från den blodplasma vi använder som råvara till slutlig frisläppning av färdig produkt till våra patienter.

Quality Unit inom Octapharma AB består av följande avdelningar/sektioner: Assessment & Release, Plasma Quality, Quality Assurance, QC Operations, Quality in Operations (QiO), QC Stability och QU Systems.

Lagarbetet som säkrade viktig läkemedelsproduktion!

Se filmen om Quality Units insatser under coronapandemins tidiga utbrott.

- Det vi bl.a. gör är att analysera alla prover och noggrant leta efter avvikelser. Att Octapharmas läkemedelsproduktion aldrig stannar av är helt avgörande för de patienter som exempelvis lider av ovanliga blödarsjukdomar, förklarar Sofia Farzam. ​Tillsammans löste vi problem för att trygga en säker tillverkning och leverans av läkemedel till våra patienter. 

Se filmen & läs hela artikeln

Han fick drömjobbet – direkt efter studierna

I sin roll ansvarar David för att löpande utföra kemiska analyser av såväl läkemedel som enskilda beståndsdelar och leverera provsvar till berörda avdelningar samt kontrollera att läkemedlen uppfyller kraven på hög kvalitet. Ibland kan analyserna utvecklas till ett detektivarbete:

– Om ett analysresultat hamnat utanför en tillåten gräns behöver man utreda grundorsaken bakom det avvikande resultatet och då behöver man ibland vara kreativ. Problemlösning är spännande, säger han och fortsätter:
– Varje vecka är det en ny utmaning, man har aldrig tråkigt här!

Se filmen & läs hela artikeln