Quality Unit

Quality Unit har ett övergripande ansvar för kvalitetskontroll och kvalitetssäkring av våra läkemedel – allt i syfte att garantera våra patienters säkerhet och välmående.

Tillverkning av biologiska läkemedel som injiceras direkt i patientens ven, eller subkutant i underhudsfettet, medför extra höga kvalitetskrav. Vi har strikta regelverk att följa, ett omfattande system för kvalitetssäkring samt blir regelbundet inspekterade av myndigheter. Vår kvalitetsenhet arbetar tillsammans med övriga funktioner med kvalitetsfrågor relaterat till allt från den blodplasma vi använder som råvara till slutlig frisläppning av färdig produkt till våra patienter.

Quality Unit inom Octapharma AB består av följande avdelningar/sektioner: Assessment & Release, Plasma Quality, Quality Assurance, QC Operations, Quality in Operations (QiO), QC Stability och QU Systems.