Quality Unit

Quality Unit har ett övergripande ansvar för kvalitetskontroll och kvalitetssäkring av våra läkemedel – allt i syfte att garantera våra patienters säkerhet och välmående.

Tillverkning av biologiska läkemedel som injiceras direkt i patientens ven, eller subkutant i underhudsfettet, medför extra höga kvalitetskrav. Vi har strikta regelverk att följa, ett omfattande system för kvalitetssäkring samt blir regelbundet inspekterade av myndigheter. Vår kvalitetsenhet arbetar tillsammans med övriga funktioner med kvalitetsfrågor relaterat till allt från den blodplasma vi använder som råvara till slutlig frisläppning av färdig produkt till våra patienter.

Quality Unit inom Octapharma AB består av följande avdelningar/sektioner: Assessment & Release, Plasma Quality, Quality Assurance, QC Operations, Quality in Operations (QiO), QC Stability och QU Systems.

Lagarbetet säkrade viktig läkemedelsproduktion!

Se filmen om Quality Units insatser under coronapandemins tidiga utbrott.

- Det vi bl.a. gör är att analysera alla prover och noggrant leta efter avvikelser. Att Octapharmas läkemedelsproduktion aldrig stannar av är helt avgörande för de patienter som exempelvis lider av ovanliga blödarsjukdomar, förklarar Sofia Farzam. ​Tillsammans löste vi problem för att trygga en säker tillverkning och leverans av läkemedel till våra patienter.